Lijevo

Ispunjava oznaceni raspon od bar dva reda sa sadržajem najzadnje celije.

To access this command...

Choose Sheet - Fill Cells - Up.


Ako oznaceni raspon ima samo jednu kolonu, sadržaj najzadnje celije se kopira u oznacene celije. Ako su oznacene nekoliko kolona, sadržaj od najzadnjih celija se kopira u one oznacene nagore.

Please support us!