Makro traka sa alatima

:The Macro Toolbar Sadrzi komande za kreiranje editovanje i pokretanje makroa.

Library

Odaberi datoteku koji zelite editovati. Prvi modul datoteke je prikazan u Osnovnom IDE.

List box Library

Lista sa Datotekama

Moduli

Kompajlira Osnovni makro. Makro se treba kompajlirati nakon sto mu napravite neke promjene, ili ako makro koristi pojedinacne ili preceduralne korake.

Icon Compile

Kompajliraj

Zaustavi

Pokreni prvi makro na trenutnom modulu.

Icon

Pokreni

Zaustavi

Zaustavlja trenutni makro.

Icon

Zaustavi

Proceduralni korak

Pokrece makro i zasutavlja ga nakon sljedece procedure.

Icon

Proceduralni korak

Pojedinacni korak

Pokrece makro i zaustavlja ga nakon sljedece komande.

Icon

Single Step

Zaustavi

Skoci nazad na proslu rutinu u trenutnom makrou.

Icon Step Out

Iskoraci

Prelom

Umece prelom na linniju u programu.

Icon

Prelom

Organizuj prelome

Poziva dialog za organizovanje preloma.

Icon

Organizuj prelome

Omoguci Sat

Klikni na ikonu da pogledate variable u makrou. Vrijednost varijable je prikazana u odvojenom prozoru.

Icon

Enable Watch

Katalog objekata

Opens the Objects pane, where you can view Basic objects.

Icon

Katalog objekata

Makroi

Otvara Makro dialog.

Icon Macros

Makroi

Moduli

Kliknite ovdje da otvoriteMakro organizator dialog.

Icon Modules

Moduli

Pronadji zagrade

Oznacava tekst koji je okruzen sa dvije odgovarajuce zagrade. Postavite tekst kursor ispred otvarajuce zagrade ili zatvarajuce, i onda klikni te na ikonu.

Icon Find Parentheses

Pronadji zagrade

Ubaci izvorni tekst

Otvara Osnovni izvorni tekst u Osnovnom IDE prozoru.

Icon

Unesite izvorni tekst

Spasi izvor kao

Spasava izvorni kod selektovanog Osnovnog makroa.

Icon

Spasi izvor kao

Katalog objekata

Calls an "Open" dialog to import a BASIC dialog file.

If the imported dialog has a name that already exists in the library, you see a message box where you can decide to rename the imported dialog. In this case the dialog will be renamed to the next free "automatic" name like when creating a new dialog. Or you can replace the existing dialog by the imported dialog. If you click Cancel the dialog is not imported.

Dialogs can contain localization data. When importing a dialog, a mismatch of the dialogs' localization status can occur.

If the library contains additional languages compared to the imported dialog, or if the imported dialog is not localized at all, then the additional languages will silently be added to the imported dialog using the strings of the dialog's default locale.

If the imported dialog contains additional languages compared to the library, or if the library is not localized at all, then you see a message box with Add, Omit, and Cancel buttons.

Icon

Import Dialog

Katalog objekata

In the dialog editor, this command calls a "Save as" dialog to export the current BASIC dialog.

Icon

Export Dialog

Please support us!