Kratice u Osnovnom IDE

U Osnovnom IDE mozete koristiti sljedece kratice:

Akcija

Kratica

Run code starting from the first line, or from the current breakpoint, if the program stopped there before.

F5

Zaustavi

Shift+F5

Add watch for the variable at the cursor.

F7

Po jedan korak kroz svaku liniju, pocinjuci kod prve linije ili tamo gdje je program stao posljednji put.

F8

Single step as with F8, but a function call is considered to be only one statement.

Shift+F8

Set or remove a breakpoint at the current line or all breakpoints in the current selection.

F9

Enable/disable the breakpoint at the current line or all breakpoints in the current selection.

Shift+F9


Pokrenuti makro se moze zaustaviti sa Shift++Q, takodjer izvana Osnovnog IDE. Ako si unutar Osnovnog IDE i makro se zaustavi na prelomu, Shift++Q zaustavlja egzekuciju makroa,ali ovo se moze prepoznati tek nakonF5, F8, ili Shift+F8.

Please support us!