CreateUnoListener Function

Creates a Listener instance.

Many Uno Interfaces omogucuju vam da registrujete slušatelja na posebne slušatelj sučelje. to vam omogućuje slušanje za određene događaje i pozvati odgovarajuću metodu slušatelja. createunolistener funkcija čeka pozvanog slusatelja , a zatim prolazi sučelje objekt koji sučelje podržava. ovaj objekt je onda prošao na način da se registrujete slušatelja.

Syntax:

oListener = CreateUnoListener( Prefixname, ListenerInterfaceName )

Example:

Sljedeci primjer je baziran na Basic sustavu objekta.


Dim oListener
oListener = CreateUnoListener( "ContListener_","com.sun.star.container.XContainerListener" )

createunolistener metoda zahtijeva dva parametra. prvi je prefiks i detaljno je objašnjena u nastavku. drugi parametar je potpuno kvalificirani naziv listener sučelje koje želite koristiti.

"addFooListener", where "Foo" is the Listener Interface Type, without the 'X'. In this example, the addContainerListener method is called to register the XContainerListener:


Dim oLib
oLib = BasicLibraries.Library1 ' Library1 must exist!
oLib.addContainerListener( oListener ) ' Register the listener

listener je sada registriran. kada se događaju, odgovarajući listener poziva odgovarajuće metode iz com.sun.star.container.xcontainerlistener sučelja.

predmetak poziva registriranog slusatelja iz basic-potprograme. osnovni run-time sustav traži basic-potprograme ili funkcijama koje imaju naziv "prefixlistenermethode" i poziva ih kada je pronađena. inače, run-time pogreška.

U sljedecem primjeru,Listener-Interface koristi sljedece metode:

U ovom primjeru , prefix is ContListener_. Sljedeci potprogrami moraju biti implementirani u osnovi:

vrsta događaja struktura koja sadrži informacije o događaju postoji za svaki tip listener. kad se zove listener metoda, primjer ovogdogađaj je prošao na način kao parametar. osnovne listener metode također se mogu nazvati kao objekti, tako dugo dok odgovarajući parametar nije prošao u sub deklaraciji. na primjer:


Sub ContListener_disposing( oEvent )
  MsgBox "disposing"
  MsgBox oEvent.Dbg_Properties
End Sub
 
Sub ContListener_elementInserted( oEvent )
  MsgBox "elementInserted"
  MsgBox oEvent.Dbg_Properties
End Sub
 
Sub ContListener_elementRemoved( oEvent )
  MsgBox "elementRemoved"
  MsgBox oEvent.Dbg_Properties
End Sub
 
Sub ContListener_elementReplaced( oEvent )
  MsgBox "elementReplaced"
  MsgBox oEvent.Dbg_Properties
End Sub

Ne morate ukljuciti parametre objekat dogadjaj ako objekat nije koristen:


:' Minimal implementacija of Sub disposing
Sub ContListener_disposing
End Sub
Warning Icon

Listener alwaysimplementiran da se izbjegne Basic run-time greske.


Please support us!