Beep Statement

Pokrece ton preko govornika racunara. Ton je sistemski ovisan i ne možete mijenjati jacinu.

Syntax:

Beep Statement diagram


Beep

Error codes:

5 Invalid procedure call

Example:


Sub ExampleBeep
    Beep
    Beep
    Beep
End Sub

Please support us!