Stringovi

Ovo je popis funkcija i izjave koje nisu ukljucene u drugim kategorijama.

Beep Statement

Pokrece ton preko govornika racunara. Ton je sistemski ovisan i ne možete mijenjati jacinu.

Shell Function

Pokretanje druge aplikacije i definiranje odgovarajuceg stila prozora, ako je potrebno.

Wait Statement

prekida izvršenje programa za iznos od vremena koje ste naveli u milisekundama.

WaitUntil Statement

Interrupts the program execution until the time specified.

GetSystemTicks Function

Vraca broj sistemskih krpelja koje operacijski sustav dodijeli. Možete koristiti ovu funkciju kako bi se optimizirali odredene procesi.

GetPathSeparator Function

Returns the operating system-dependent directory separator used to specify file paths.

Environ Function

Vraca vrijednost varijable okruženja kao string. Okruzujuce varijable ovise o vrsti operativnog sistema koji imate.

GetSolarVersion Function

vraca interni broj trenutne LibreOffice verzije.

GetGuiType Function

Vrac brojcane vrijednosti koje specifikuju graficki korisnikov interfejs.

TwipsPerPixelX Function

vraća broj twips koje predstavljaju širinu piksela.

TwipsPerPixelY Function

Vraca broj twipsa koji pokazuje visinu piksela.

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (Application Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

Please support us!