Uredi dužinu Stringa

Sljedece funkcije pokazuju dužinu stringa i porede stringove.

InStr Function

Vraca položaj niza unutar drugog niza.

Len Function

Vraca broj znakova u string, ili broj bajtova koji su potrebni za pohranu varijable.

StrComp Function

Usporeduje dva niza te vraca cifarnu vrijednost koja predstavlja rezultat usporedbe.

Please support us!