UCase Function

Pretvara male znakove u string velika slova.

Pogledaj: LCase funkcija

Syntax:

UCase (Tekst kao string)

Return value:

Stringovi

Parameters:

Text2: String izraz koji želite pretraživati.

Error codes:

5 Invalid procedure call

Example:


Sub ExampleLUCase
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Štampaj: LCase(sVar) REM  "blackpool"
    Štampaj UCase(sVar) REM vraca "BLACKPOOL"
End Sub

Please support us!