Val Function

Pretvara string u brojni izraz.

Sintaksa:


Val (Tekst Kao String)

Vrati vrijednost:

Double

Parametri:

Text: String koji oznacava broj.

Koristeci Val funkciju, možete pretvoriti string koji oznacava broj u brojni izraz. Ovo je inverzija od Str funkcije. Ako jedini dio stringa sadržava brojeve, samo se prvi odgovarajuci karakteri stringa pretvaraju. Ako string ne sadrži brojeve, Val funkcija vraca vrijednost 0.

Error codes:

5 Invalid procedure call

Primjer:


Sub ExampleVal
    MsgBox Val("123.123")
    MsgBox Val("A123.123")
End Sub

Please support us!