Asc Function

Vraca ASCII (Americki Standardni Kod za Razmjenu Informacija) vrca vrijednost prvog karaktera u string izrazu.

Sintaksa:


Asc (Tekst Kao String)

Vrati vrijednost:

Cjelobrojno

Parametri:

Text: Bilo koji validni string izraz. Samo je prvi karakter u stringu relevantan.

Koristi Asc Funkciju da zamjeni tipke s vrijednostima. Ako Asc funkcija naide na prazan string, LibreOffice Basic izvijesti grešku za Vrijeme izvršavanja. Kao dodatak 7 bit ASCII karaktera (Kodovi 0-127), ASCII Funkcija može uociti ne-printajuce kodove tipki u ASCII kodu. Ova funkcija obradivati i 16 bit unicode karaktere.

Error codes:

5 Invalid procedure call

Primjer:


Sub ExampleASC
    Printa ASC("A") REM vraca 65
    Printa ASC("Z") REM vraca 90
    Print ASC("Blackpool") REM vraca 66, pošto se samo prvi karakter uzima u obzir
End Sub

Please support us!