Stringovi

Sljedece funkcije i naredbe potvrduju i vracaju stringove.

Možete koristiti stringove da uredite tekst u okviru LibreOffice Basic programa.

ASCII/ANSI Pretvaranje u Strings

Sljedece funkcije pretvaraju stringove u i iz ASCII ili ANSI koda.

Sadržaj koji se ponavlja

The following functions repeat the contents of strings.

Uredi dužinu Stringa

The following functions edit, format, and align the contents of strings. Use the & or + operators to concatenate strings.

Uredi dužinu Stringa

Sljedece funkcije pokazuju dužinu stringa i porede stringove.

Please support us!