Comparison Operators

Operatori uporedivanja porede dva izraza. Rezultat je vracen kao Boolean izraz koji odreduje da li je poredenje Tacno (-1) ili Netacno (0).

Sintaksa:


Rezultat = Izraz_1 { = | < | > | <= | >= } Izraz_2

Parametri:

Rezultat: Boolean izraz koji odreduje rezultat poredenja (Tacno, ili Netacno)

Izraz_1, Izraz_2: Brojne vrijednosti ili stringovi koje želite da uporedite.

Operatori uporedivanja

= : Jednako je

< : Manje od

> : Vece od

<= : Manje ili jednako

>= : Vece ili jednako

<> : Nejednako

Primjer:


Sub ExampleUnequal
Dim sFile As String
DIM sKorijen As String REM ' Korijenski direktorij za unos i iznos iz datoteka
  sRoot = "c:\"
  sFile = Dir$( sRoot ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

Please support us!