HasUnoInterfaces Function

Provjerava da li Basic Uno podržava odredena Uno Sucelja.

Vraca True, ako su sva potvrdena Uno sucelja podržana, u suprotnom False je vracen.

Syntax:

ImaUnoSucelja( oTest, Uno-Sucelje-Ime 1 [, Uno-Sucelje-Ime 2, ...])

Return value:

Bool

Parameters:

oTest: Basic Uno objekat koji zelite da testirate.

Uno-Sucelje-Ime: lista imena Uno sucelja.

Example:


    bHas = HasUnoInterfaces( oTest, "com.sun.star.beans.XIntrospection" )

Please support us!