FindPropertyObject Function

Omogucava objrktuda bude adresiran za Vrijeme izvršavanja kao string parametar koristeci ime objekta.

Na primjer, sljedeca komanda:


MyObj.Prop1.Command = 5

odgovara komandnom bloku:


Dim ObjVar as Object
Dim ObjProp as Object
ObjName As String = "MyObj"
ObjVar = FindObject( ObjName As String )
PropName As String = "Prop1"
ObjProp = FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )
ObjProp.Command = 5

Ovo dozvoljava imenima da budu dinamicki kreirana u vrijeme izvršavanja. Na primjer:

"TextEdit1" to "TextEdit5" in a loop to create five control names.

Takode pogledaj: FindObject

Sintaksa:


FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )

Parametri:

ObjVar: Varijabla objekta koju želite dinamicki da definišete za vrijeme izvršavanja.

PropIme: String koji specificira ime osobine koju želite da adresirate za vrijeme izvršavanja.

Error codes:

5 Invalid procedure call

12 Promjenjiva nije definirana

14 Pogrešan parametar

52 Nevažeći naziv datoteke ili broj datoteke

57 U/I greška na uređaju

Please support us!