Set Statement

Postavlja referencu objekta na varijablu ili na Svojstvo.

Sintaksa:


Pstavlja VarObjekta = Objekt

Parametri:

VarObjekta: varijabla ili svojstvo koje yahtjeva referencu objekta.

Objekat: Objekat na kojeg se varijabla ili svojstvo odnose.

Ništa - Dodijeli Ništa objekat varijabli da ukloni predhodni zadatak.

Primjer:


Sub ExampleSet
Dim oDoc As Object
    Set oDoc = ActiveWindow
    Print oDoc.Name
End Sub

Please support us!