DefDate Statement

Ako nema tipa deklarisanog ili znacajna rijec je odredzena, DefDate red postavlja zadanu vrijednost tipa, prema pisanom djelu

Sintaksa:


Defxxx Karakterokrug1[, Karakterokrug2[,...]]

Parametri:

Characterrange: Slova koja odredzuju okrug varijabli koje zelite vidjeti kao zadanu vrijednost tipa for

xxx: Keyword that defines the default variable type:

Keyword: Default variable type

DefDate: Datum

Primjer:


REM Prefiks definicija za tip varijabli:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

Sub ExampleDefDate
    tDatum=Datum REM tDatum  je implikantan podatak varijable
End Sub

Please support us!