CCur Function

Konvertuje znakovnu frazu u kursnu . Lokalna podesavanja se koriste za decimalna razdvajanja I kursne simbole.

Sintaksa:


CCur(Izraz)

Vrati vrijednost:

Kurs

Parametar:

Izraz: Bilo koji znak ili brojni izraz koji zelis konvertovati.

Please support us!