Switch Function

Ocjenjuje popisu argumenata, koji se sastoji od izraza koji slijede vrijednost. Zamijeni funkcija vraća vrijednost koja je povezana s izrazom koji je proslijedio ovu funkciju.

Syntax:


Switch (Expression1, Value1[, Expression2, Value2[..., Expression_n, Value_n]]) As Variant

Parameters:

Zamijeni funkcija vrednuje izraze s lijeva na desno i zatim vraća vrijednost koja je dodijeljena funkciji izraza. Ako se izraz i vrijednost ne daju kao par, run-time pogreška se prikaže.

Izraz: Izraz koji želite procijeniti

Vrijednost: Vrijednost koju želite vratiti ako je izraz tačan

U sljedećem primjeru, Switch function dodjeljuje odgovarajući spol imenu koje je proslijeđeno u funkciji:

Error codes:

5 Invalid procedure call

Example:


Sub ExampleSwitch
Dim sGender As String
    sGender = GetGenderIndex( "John" )
    MsgBox sGender
End Sub
 
Function GetGenderIndex (sName As String) As String
    GetGenderIndex = Switch(sName = "Jane", "žensko", sName = "John", "muško")
End Function

Please support us!