Rem Statement

Specificira da je linija programa comentar.

Syntax:

Rem Text

Parameters:

Tekst: bilo koji tekst koji služi kao komentar.

Tip Icon

Možete koristiti jedan znak navodnika umjesto Rem ključne riječi i označiti da je tekst na liniji komentar. Ovaj simbol se može umetnuti izravno pored programskog koda, nakon kojeg slijedi komentar.


Note Icon

Možete koristiti prostor kojeg slijedi podvučeni karakter _ kao zadnja dva karaktera od linije da nastave logičnu liniju na slijedećoj liniji.Da biste nastavili komentar linije, morate upisati "Opcije Kompatibilan" u istom Basic modulu.


Example:


Sub ExampleMid
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print Mid(sVar,3,5) ' Returns "s Veg"
    REM ništa se ne dešava ovdje
End Sub

Please support us!