On...GoSub Statement; On...GoTo Statement

Grana se na jednu od nekoliko odabranih linija coda, zavisno od vrijednosti brojnog izraza.

Sintaksa:


On N GoSub Label1[, Label2[, Label3[,...]]]
On NumExpression GoTo Label1[, Label2[, Label3[,...]]]

Parametri:

NumExpression: Numerički izraz u rasponu 0 - 255 koji određuje na koju od linija se programa grana. NumExpression Ako je 0, program se ne izvršava. Ako NumExpression je veći od 0, program skače na dio koja ima položaj broja koji odgovara izrazu (1 = Prva Oznaka; 2 = Druga oznaka)

Label:Ciljna linija premaGoToili GoSub strukturi.

Note Icon

GoTo ili GoSub konveryije su dobre


Primjer:


Sub ExampleOnGosub
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
  iVar = 2
  sVar =""
  On iVar GoSub Sub1, Sub2
  On iVar GoTo Line1, Line2
  Exit Sub
Sub1:
  sVar =sVar & "iz Sub 1 do" : Return
Sub2:
  sVar =sVar & " iz Sub 2 do" : Return
Line1:
  sVar =sVar & " Oznaka 1" : GoTo Ende
Line2:
  sVar =sVar & " Label 2"
Ende:
  MsgBox sVar,0,"On...GoSub"
End Sub

Please support us!