GoSub...Return Statement

Calls a subroutine that is indicated by a label from a subroutine or a function. The statements following the label are executed until the next Return statement. Afterwards, the program continues with the statement that follows the GoSub statement.

Sintaksa:


vidi Parametre

Parametri:

Završi Sub/Function

blok izjava

Oznaka

blok izjava

GoSub Label

Izađi Sub/Function

Oznaka:

blok izjava

Vrati

Završi Sub/Function

GoSub izraz zove lokalnu podrutinu indiciranu oznakom unutar podrutine ili funkcije. Naziv oznake mora završavati sa tačkom (":").

Warning Icon

PREVEDIAko program naiđe na Vrati naredbu kojoj ne prethodi GoSub, LibreOffice Basic vraća poruku greške. Koristi Exit Sub ili Exit Function kako bi se osiguralo da program ostavlja Sub ili Function prije nego dosegne sljedeću Vrati naredbu.


Sljedeći primjer pokazuje korištenje GoSub i Vrati . Izvršenjem sekcije programa dvaput, program izračunava kvadratni korijen od dva broja koji su unesene od strane korisnika.

Primjer:


Sub ExampleGoSub
Dim iInputa As Single
Dim iInputb As Single
Dim iInputc As Single
  iInputa = Int(InputBox("Unesi prvi broj: ","NumberInput"))
  iInputb = Int(InputBox("Unesi drugi broj: ","NumberInput"))
  iInputc=iInputa
  GoSub SquareRoot
  Print "Kvadratni korijen of";iInputa;" je";iInputc
  iInputc=iInputb
  GoSub SquareRoot
  Print "Kvadratni korijen of";iInputa;" je";iInputc
  Exit Sub
SquareRoot:
  iInputc=sqr(iInputc)
  Return
End Sub

Please support us!