Exp Function

Vraca bazu prirodnog logaritma (e = 2.71828182845904...) na neku vrijednost.

Sintaksa:


Exp (Broj)

Vrati vrijednost:

Double

Parametri:

Number: Brojcani izraz koji obiljezava vrijednost na koju hocete da podignete "e" (baza prirodnog logaritma). Vrijednost za single-precision mora da bude manja ili jednaka 88.02969 i za double-precision brojeve manja ili jednaka 709.782712893, jer LibreOffice Basic vraca Overflow za brojeve koji prevazilaze ove vrijednosti.

Error codes:

5 Invalid procedure call

Primjer:


Sub ExampleLogExp
Dim dValue As Double
    Const b1=12.345e12
Const b2=1.345e34
    dValue=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & dValue & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Multiplikacija sa logaritmom"
End Sub

Please support us!