Tan Function

Odredjiva tangens ugla. Ugao je izrazen u radijanima.

Koristeci ugao Alfa, Tan Funkcija racuna omjer duzine stranice suprotme uglu prema duzini stranice koja je susjedna uglu u pravouglom trouglu.

Tan(Alfa) = strana suprotna uglu/strana susjedna uglu

Sintaksa:


Tan (Broj)

Vrati vrijednost:

Double

Parametri:

Number: Brojcani izraz koji obiljezava ugao u radijanima za koji zelite izracunati tangens.

Da bi pretvorili stepene u radijane, pomnozi sa Pi/180. Da bi pretvorili radijane u stepene, pomnozi sa 180/Pi.

stepeni=(radijani*180)/Pi

radijani=(stepeni*Pi)/180

Pi je konstantna vrijednost kruga koja je zaokruzena na 3.1415926...

Error codes:

5 Invalid procedure call

Primjer:


REM U ovom primjeru, slijedeci unos je moguc za pravougli trougao:
REM Strana suprotna uglu i ugao (u stepenima) za racunanje duzine strane koja je susjedna uglu:
Sub ExampleTangens
REM Pi = 3.1415926... je predefinisana varijabla
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Unesite duzinu strane koja je suprotna uglu: ","suprotna")
    dAlpha = InputBox("Unesite ugao Alfa (u stepenima): ","Alfa")
    Print "duzina strane koja je susjedna uglu je"; (d1 / tan (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Please support us!