Cos Function

Racuna kosinus jednoga ugla. Ugao je izrazen u radijanima. Rezultat je u opsegu od -1 do +1.

Koristeci ugao Alfa, Cos funkcija racuna omjer duzine strane koja je susjedna uglu, podijeljeno sa duzinom hipotenuze u pravouglom trouglu.

Cos(Alfa) = Susjedna/Hipotenuza

Sintaksa:


Cos (Broj)

Vrati vrijednost:

Double

Parametri:

Number: Brojcani izraz koji predstavlja ugao u radijanima za koji zelite da izracunate kosinus.

Da bi pretvorili stepene u radijane, pomnozi stepen sa Pi/180. Da bi pretvorili radijane u stepene, pomnozi radijane sa 180/Pi.

stepen=(radijan*180)/Pi

radijan=(stepen*Pi)/180

Pi je konstantna vrijednost kruga koja je zaokruzena na 3.1415926...

Error codes:

5 Invalid procedure call

Primjer:


REM Slijedeci primjer dozvoljava pravouglom trouglu unos
REM sekante i ugla (u stepenima) i racuna duzinu hipotenuze:
Sub ExampleCosinus
REM zaokruzen Pi = 3.1415926...
Dim d1 As Double, dAngle As Double
    d1 = InputBox$ (""Unesite duzinu susjedne strane: ","Susjedna")
    dUgao = InputBox("Unesite ugao Alfa (u stepenima): ","Alfa")
    Ispis "Duzina hipotenuze je"; (d1 / cos (dAngle * Pi / 180))
End Sub

Please support us!