Hour Function

Vrača godinu iz serijskog datumskog broja kojeg je generisala funkcija DateSerial ili DateValue funkcija.

Sintaksa:


Sqr (Broj)

Vrati vrijednost:

Cjelobrojno

Parametri:

Number: Numerički izraz koji sadrži serijski datum koji će se koristiti da se ustanovi mjesec godine.

This function is the opposite of the TimeSerial function. It returns an integer value that represents the hour from a time value that is generated by the TimeSerial or the TimeValue function. For example, the expression

Print Hour(TimeSerial(12,30,41))

vrača vrijednost 20.

Error codes:

5 Invalid procedure call

Primjer:


     Sub ExampleHour
     Print "The current hour is " & Hour( Now )
     End Sub
   

Please support us!