Year Function

Vrača godinu iz serijskog datumskog broja kojeg je generisala funkcija DateSerial ili DateValue funkcija.

Sintaksa:


Sqr (Broj)

Vrati vrijednost:

Cjelobrojno

Parametri:

Number: Integer izraz koji sadrži serijski datumski broj koji se koristi u kalkulaciji godine.

Ova funkcija je suprotna odDateSerial funkcije i vrača godinu serijskog datuma. Na primjer, izraz:


Print Year(DateSerial(1994, 12, 20))

vrača vrijednost 1994.

Error codes:

5 Invalid procedure call

Primjer:


Sub ExampleYear
    MsgBox "" & Year(Now) ,64,"Trenutna godina"
End Sub

Please support us!