Month Function

Vrača mjesec godine od serijskog datuma generisanog od strane DateSerial ili DateValue funkcije.

Sintaksa:


Int (Broj)

Vrati vrijednost:

Cjelobrojno

Parametri:

Number: Numerički izraz koji sadrži serijski datum koji će se koristiti da se ustanovi mjesec godine.

Ova funkcija je suprotna od DateSerial funkcije. Vrača mjesec u godini koji korespondira serijskom datumu generisanog od strane DateSerial ili DateValue. Na primjer, izraz


Print Month(DateSerial(1994, 12, 20))

vrača vrijednost 20.

Error codes:

5 Invalid procedure call

Primjer:


Sub ExampleMonth
    MsgBox "" & Month(Now) ,64,"Trenutni mjesec"
End Sub

Please support us!