Day Function

Vraća vrijednost koja reprezentira dan mjeseca baziran na serijskom datumu generisanog od strane DateSerial ili DateValue.

Sintaksa:


Dan (broj)

Vrati vrijednost:

Cjelobrojno

Parametri:

Number: Numerički izraz koji sadrži serijski datumski broj od kojeg možete da odredite dan mjeseca.

Ova funkcija, u osnovi, je suprotna od DateSerial funkcije, vračajući dan mjeseca od serijskog datumskog broja generisanog od strane DateSerial ili DateValue funkcije. Na primjer, izraz


Print Day (DateSerial(1994, 12, 20))

vrača vrijednost 20.

Error codes:

5 Invalid procedure call

Primjer:


Sub ExampleDay
    Print "Dan " & Day(DateSerial(1994, 12, 20)) & " od mjeseca"
End Sub

Please support us!