FileExists Function

Ustanovljava ukoliko dokument ili direktorij postoji na mediju sa podacima.

Sintaksa:


FileExists(FileName As String | DirectoryName As String)

Vrati vrijednost:

Bool

Parametri:

FileName | DirectoryName: Svaki niz karaktera koji sadrži nedvosmislene dokument specifikacije. Možete također koristiti URL notaciju.

Error codes:

5 Invalid procedure call

Primjer:


Sub ExampleFileExists
    MsgBox FileExists("C:\autoexec.bat")
    MsgBox FileExists("file:///d|/bookmark.htm")
    MsgBox FileExists("file:///d|/Private")
End Sub

Please support us!