GetAttr Function

Vraca uzorak koji identifikuje tip fajla ili obim fajla ili direktorija.

Sintaksa:


Asc (Tekst Kao String)

Vrati vrijednost:

Cjelobrojno

Parametri:

File: Bilo koji znakovni izraz koji sadrzi znakovne specifikacije. Mozete koristiti i URL notation.

Ova Funkcija odredjuje atribute sa odredjene fajlove i vraca uzorke koji mogu pomoći u identifikaciji sljedecih atributa fajlova:

Error codes:

5 Invalid procedure call

53 Datoteka nije pronađena

Vrijednost

Named constant

Value

Definition

ATTR_NORMAL

0

Normal files.

ATTR_READONLY

1

Read-only files.

ATTR_HIDDEN

2

Hidden file

ATTR_SYSTEM

4

System file

ATTR_VOLUME

8

Returns the name of the volume

ATTR_DIRECTORY

16

Returns the name of the directory only.

ATTR_ARCHIVE

32

File was changed since last backup (Archive bit).


Ako zelite znati da li je dio bajta atributa podesen, koristite sljedece izraze:

Primjer:


Sub ExampleSetGetAttr
On Error GoTo ErrorHandler ' Define target for error handler
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,1
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Please support us!