ChDrive Statement

Promjene u trenutnom drajvu.

Warning Icon

This statement currently does not work as documented. See this issue for more information.


Sintaksa:


ChDrive Tekst kao Znak

Parametri:

Text: Bilo koji znakovni izraz koji sadrzi oznaku drajva, novog drajva. Ako zelite, mozete koristiti URL notation.

Drajvu se mora pristupiti velikim slovom. Za Windows, slova kojima se pristupa drajvu su ogranicena na postavke u LASTDRV. Ako je argument drajva znak sa vise karaktera, samo prvo slovo je bitno. Ako pokusate proistupiti nepostojecem darajvu, pojavljuje se greska na koju mozete odgovoriti sa OnError izjavom.

Error codes:

5 Invalid procedure call

68 Device not available

D'oh! You found a bug (text/sbasic/shared/00000003.xhp#err76 not found).

Primjer:


Sub ExampleChDrive
    ChDrive "D" REM Samo je moguce ako drajv D postoji.
End Sub

Please support us!