varijable

Funkcijas i izjave za upravljanje datotekaa su opisani ovdje.

ChDir Statement

Mjenja trenutni direktorij ili drajv.

ChDrive Statement

Promjene u trenutnom drajvu.

CurDir Function

Returns a variant string that represents the current path .

Dir Function

Vraca ime datoteke, direktorij, ili sve datoteke i direktorije na drajvu ili u direktoriju koji ses slaze sa specificiranim trazenim oznakama.

FileAttr Function

Vraca pristupni oblik ili pristupni broj fajla kajo je otvoren sa Otvori izjavom. Pristupni broj fajla ovisi o pperativnom sistemu (POS = Podrska Operativnom Sistemu).

FileCopy Statement

kopije fajla.

FileDateTime Function

Vraca znak koji sadrzi datum i vrijeme kreiranja ili promjene fajla.

FileExists Function

Ustanovljava ukoliko dokument ili direktorij postoji na mediju sa podacima.

FileLen Function

Vraca duzinu fajla u bajtima.

GetAttr Function

Vraca uzorak koji identifikuje tip fajla ili obim fajla ili direktorija.

GetPathSeparator Function

Returns the operating system-dependent directory separator used to specify file paths.

Kill Statement

Deletes a file from a disc.

MkDir Statement

MkDir Statement diagram

Kreira novi direktorij na mediju za podatke.

Name Statement

Preimenuje postojeći dokument ili direktorij.

RmDir Statement

Briše postojeći direktorij sa medija za podatke.

SetAttr Statement

Postavi atribut informacije za specificirani dokument.

Please support us!