Lof Function

Vraca vrijednost otvorene datoteke u bajtovima.

Sintaksa:


Lof (FajlBroj)

Vrati vrijednost:

Long

Parametri:

FajlBroj: Numericki izraz koji sadrzi broj datoteke koja je navedena u otvorenom iskazu.

Tip Icon

Za dobivanje duzine datoteke koja nije otvorena, koristiti FileLen Funkcija.


Error codes:

5 Invalid procedure call

52 Nevažeći naziv datoteke ili broj datoteke

Primjer:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Oznaciti sText kao varijantu REM mora biti varijanta
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Traziti #iBroj,1 REM pozicija na pocetku
  Staviti #iBroj,, "Ovo je prvi red teksta" REM ispuniti sa tekstom
  Staviti #iBroj,,"Ovo je novi red teksta"
  Staviti #iBroj,,"Ovo je novi red teksta"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Staviti #iBroj,,"Ovo je novi red teksta"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"This is the text in record 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Please support us!