Loc Function

Vraca trenutnu poziciju otvorenog fajla.

Sintaksa:


Loc(FajlNumber)

Vrati vrijednost:

Long

Parametri:

FajlBroj: Numericki izraz koji sadrzi broj fajla koji je poslat od otvorene izjave za odgovarajuci fajl.

Ako je Loc Funkcija koristena za otvoreni nasumicni pristup fajlu, ana vraca broj zapisa koji je posljednji ucitan ili upisan.

Za slijedni fajl, Loc Funkcija vraca poziciju u fajlu podjeljenu sa 128. Za binarne fajlove, vraca se pozicija posljednjeg ucitanog ili upisanog bajta.

Error codes:

5 Invalid procedure call

52 Nevažeći naziv datoteke ili broj datoteke

Please support us!