Makroi upravljani događajima

Ovaj odlomak opisuje kako dodijeliti Basic programe programskim događajima.

Možete automatski izvršiti makroe kada se određeni softver događaj desi dodjeljivanjem makroa događaju. Slijedeća tabela pruža pregled programskih događaja i u kom trenutku je dodijeljeni makro izvršen.

Događaj

Dodijeljeni makro je izvršen...

Početak Programa

...nakon što je LibreOffice aplikacija pokrenuta.

Kraj Programa

...prije nego je LibreOffice aplikacija okončana.

Kreiraj Dokument

...nakon što je novi dokument kreiran sa Datoteka - New ili sa Noviikonom.

Otvori dokument

... Nakon što je dokument otvoren sa Datoteka - Otvori ili sa Otvori ikonom.

Sačuvaj Dokument Kao

... Prije nego je dokument sačuvan pod određenim imenom (sa Datoteka - Snimi kao, ili sa Datoteka - Snimi ili Snimi ikonom, ako ime dokumenta još nije određeno).

Dokument je sačuvan kao

...nakon što je dokument sačuvan pod određenim imenom (sa Datoteka - Snimi kao, ili sa Datoteka - Snimi ili sa Snimi ikonom, ako ime dokumenta nije jos određeno).

Sačuvaj Dokument

...prije nego je dokument sačuvan sa Datoteka - Snimi ili Snimi ikonom, navedeno je ime dokumenta već određeno.

Dokument je sačuvan

...nakon što je dokument sačuvan sa Datoteka - Snimi ili Snimi ikonom, navedeno je da je ime dokumenta već određeno.

Zatvori Dokument

...prije nego je dokument zatvoren.

Dokument se zatvara

...nakon što je dokument zatvoren. Napomena da se "Sačuvaj Dokument" slučaj također može dogoditi kada je dokument sačuvan prije zatvaranja.

Aktiviraj Dokument

...nakon što je dokument izbacen naprjed.

Deaktiviraj dokument

...nakon što je drugi dokument izbacen naprijed.

Štampaj Dokument

...after the Štampaj dialogue box is closed, but before the actual print process begins.

JavaScript run-time greška

...kada se JavaScript run-time greška pojavi

Print Mail Merge

...after the Štampaj Dijalog prozor je zatvoren, prije nego što je akutuelni print proces poceo. Ovo se dešava za svaku odštampanu kopiju.

Promjena broja stranica

...kada se broj stranica mijenja.

Poruka primljena

...ukoliko je poruka primljena


Dodjeljujem Macro eventu

 1. Izaberi Alati - Uredi and click the Events tab.

 2. Select whether you want the assignment to be globally valid or just valid in the current document in the Save In list box.

 3. Izaberi event iz Događaj liste.

 4. Klikni Makro i selektuj makro koji ce biti dodijeljen selektovanom eventu

 5. Klikni OKda dodijelis makro

 6. Kliknite OK da dodate biblioteku.

Uklanjam dodjeljivanje Macroa eventu

 1. Izaberi Alati - Uredi and click the Events tab.

 2. Select whether you want to remove a global assignment or an assignment that is just valid in the current document by selecting the option in the Save In list box.

 3. Select the event that contains the assignment to be removed from the Događaj list.

 4. Klikni Ukloni.

 5. Kliknite OK da dodate biblioteku.

Please support us!