Debugging a Basic Program (Ispravljanje Pogreški u Programu Basica

Tačke prekida i Izvršavanje Jednim korakom

Možete provjeriti svaki red u vašem Basic programu za greške koristeći Izvršavanje jednim korakom. Greške se lahko lociraju jer odmah možete vidjeti rezultat svakog koraka. Pokazatelj u koloni tačke prekida Editora ukazuje na trenutni red. Također možete vi postaviti tačku prekida ukoliko želite natjerati program da bude prekinut na određenom mjestu.

Dva puta kliknite breakpoint kolonu na lijevo u Editoru da bi aktivirali tačku prekida u odgovarajućem redu. Kada program dođe do tačke prekida, izvršavanje programa je prekinuto.

single step izvršavanje koristeći Single Step ikonicu uzrokuje program da se razgrana u procedure i funkcije.

Izvršavanje Korak Procedure koristeći Procedure Step ikonicu uzrokuje program da preskoči procedure i funkcije kao jedan korak.

Karakteristike Breakpoint (Tačke Prekida)

Karakteristike tačke prekida su dostupne kroz kontekstualni meni desnim klikom na tačku prekida u koloni tački prekida.

Možete activate i deactivate tačku prekida tako što ćete izabrati Active iz menija. Kada je tačka prekida deaktivirana, izvršavanje programa se ne prekida.

Izaberite Osobine iz kontekstualnog menija za tačku prekida ili izaberite Breakpoints iz kontekstualnog menija kolone za tačku prekida da bi pozvali Breakpoints dijaloški prozor u kojem možete odrediti druge opcije za tačku prekida.

Lista prikazuje sve breakpoints sa odgovarajućim brojem reda u izvornom kodu. Možete aktivirati ili deaktivirati izabranu tačku prekida označavanjem ili pražnjenjem Active prozora.

Pass Count određuje koliko puta tačka prekida može biti prenesena prije nego se program završi. Ukoliko uneste 0 (dodijeljena postavka) program je uvijek prekinut čim dođe do tačke prekida.

Kliknite Obriši da bi izbrisali tačku prekida iz programa.

Posmatranje Vrijednosti Varijabli

Možete nadgledati vrijednosti varijable dodajući je u Watch prozor. Da bi dodali varijablu u listu varijabli za nadgledanje, ukucajte ime varijable u Watch tekstualni prozor i kliknite Enter.

Vrijednosti varijabli su prikazane samo ako su u domeni. Varijable koje nisu definisane u trenutnom izvornom kodu prikazuju ("Out of Scope" - "Izvan Domene") umjesto vrijednosti.

Također možete uključiti i matrice u Watch prozor (za nadgledanje). Ukoliko unesete ime varijable matrice bezvrijednosti indeksa u Watch textualnom prozoru, sadržaj cijele matrice je prikazan.

Tip Icon

Ukoliko zadržitemiš preko predodređene varijable u Editoru za vrijeme rada, sadržaj varijable se prikaže u prozoru pop-up (koji iskače).


Call Stack Prozor

Omogućava pregled hijerahije za poziv procedura i funkcija. Možete odrediti koje procedure i funkcije su pozvale koje druge procedure i funkcije na trenutnom mjestu u izvornom kodu.

Lista greški za vrijeme rada

1 Iznimka se dogodila

2 Greška u sintaksi

3 Povratak bez Gosub naredbe

4 Incorrect entry; please retry

5 Invalid procedure call

6 Prelivanje

7 Nema dovoljno memorije

8 Array already dimensioned

9 Indeks izvan definisanog okvira

10 Dublicirana definicija

11 Division by zero

12 Promjenjiva nije definirana

13 Tip podataka neusklađen

14 Pogrešan parametar

18 Proces prekinut od korisnika

20 Nastavite bez greške

28 Nema dovoljno stek memorije

35 Pod-postupak ili postupak funkcije nije definiran

48 Error loading DLL file

49 Pogrešan DLL poziv konvencije

51 Interna greška

52 Nevažeći naziv datoteke ili broj datoteke

53 Datoteka nije pronađena

54 Pogrešan režim datoteke

55 Datoteka je već otovrena

57 U/I greška na uređaju

58 Datoteka već postoji

Izaberi Ubaci - Tabela

61 Disk or hard drive full

62 Reading exceeds EOF

63 Pogrešan broj zapisa

67 Prevelik broj datoteka

68 Device not available

70 Pristup odbijen

71 Disk nije spreman

73 Nije implementirano

74 Preimenovanje na različitim diskovima nemoguće

75 Greška u pristupu mjestu/datoteci

Izaberi Ubaci - Kolone

91 Object variable not set

Izaberite Pomagala - Rješavac

Izaberite Tools - Scenariji

Izaberite Pomagala - Rješavac

Da pristupite ovoj funkciji...

281 No DDE channels available

Više objašnjenja na vrhu ove stranice.

Više objašnjenja na vrhu ove stranice.

284 DDE channel locked

285 External application cannot execute DDE operation

286 Timeout while waiting for DDE response

287 user pressed ESCAPE during DDE operation

Da pristupite ovoj funkciji...

Da pristupite ovoj funkciji...

Izaberite Podaci - Define Range

291 External application has been terminated

292 DDE connection interrupted or modified

293 DDE method invoked with no channel open

294 Invalid DDE link format

295 DDE message has been lost

296 Paste link already performed

297 Link mode cannot be set due to invalid link topic

298 DDE requires the DDEML.DLL file

323 Module cannot be loaded; invalid format

341 Invalid object index

366 Object is not available

Definiše karakteristike za dodatne jezike.

Definiše karakteristike za dodatne jezike.

Definiše karakteristike za dodatne jezike.

420 Invalid object reference

423 Property or method not found

424 Object required

425 Invalid use of an object

430 OLE Automation is not supported by this object

438 This property or method is not supported by the object

Da pristupite ovoj funkciji...

445 This action is not supported by given object

446 Named arguments are not supported by given object

447 The current locale setting is not supported by the given object

448 Named argument not found

Da pristupite ovoj funkciji...

450 Invalid number of arguments

451 Object is not a list

Izaberite Pomagala - Rješavac

Da pristupite ovoj funkciji...

460 Invalid clipboard format

Izaberi Ubaci - Redovi

Izaberi Alati – Detektiv

Izaberi Alati – Detektiv

Izaberi Ubaci - Tabela

Izaberi Alati – Detektiv

956 Value cannot be applied

Izaberi Ubaci - Tabela

Da pristupite ovoj funkciji...

Izaberi Alati – Detektiv

Izaberi Ubaci - Kolone

Izaberi Ubaci - Kolone

Izaberi Ubaci - Kolone

Izaberi Alati – Detektiv

Izaberite Podaci - Sortiraj

Izaberi Ubaci - Tabela

966 Statement block still open: missing

Izaberi Ubaci - Redovi

968 Symbol already defined differently

969 Parameters do not correspond to procedure

970 Invalid character in number

971 Array must be dimensioned

972 Else/Endif without If

973 not allowed within a procedure

974 not allowed outside a procedure

Da pristupite ovoj funkciji...

Da pristupite ovoj funkciji...

Izaberite Podaci - Define Range

Izaberi Oblik - Strana

Ova kategorija sadzi niz funkcije.

Više objašnjenja na vrhu ove stranice.

Da pristupite ovoj funkciji...

1002 Required argument lacking

1003 Invalid number of arguments

1004 Error executing a method

1005 Unable to set property

1006 Unable to determine property

Please support us!