varijable

Slijede─çe opisuje osnovnu upotrebu procedura i funkcija u LibreOffice Basic-u.

Naming Conventions for Variable Identifiers

A variable name can consist of a maximum of 255 characters. The first character of a variable name must be a letter A-Z or a-z. Numbers can also be used in a variable name, but punctuation symbols and special characters are not permitted, with exception of the underscore character ("_"). In LibreOffice Basic variable identifiers are not case-sensitive. Variable names may contain spaces but must be enclosed in square brackets if they do.

Examples for variable identifiers:


  MyNumber=5   'Correct'
  MyNumber5=15  'Correct'
  MyNumber_5=20  'Correct'
  My Number=20  'Not valid, variable with space must be enclosed in square brackets'
  [My Number]=12 'Correct'
  D├ęj├áVu=25    'Not valid, special characters are not allowed'
  5MyNumber=12  'Not valid, variable may not begin with a number'
  Number,Mine=12 'Not valid, punctuation marks are not allowed'

Deklarisanje Varijabli

U LibreOffice Basicu varijable se ne moraju deklarisati eksplicitno. Varijabla se mo┼że deklarisati sa Dim iskazom. Mo┼że se deklarisati vi┼íe varijabli u isto vrijeme odvajanjem imena zarezom. Da bi se definisao tip varijable, koristi ili znak za deklaraciju tipa poslije imena , ili odgovaraju─çu klju─Źnu rije─Ź.

Primjeri za deklarisanje varijabli:


  Dim a$        'Declares the variable "a" as a String'
  Dim a As String   'Declares the variable "a" as a String'
  Dim a$, b As Integer 'Declares one variable as a String and one as an Integer'
  Dim c As Boolean   'Declares c as a Boolean variable that can be TRUE or FALSE'
Warning Icon

Kada se varijabla deklari┼íe kao odre─Ĺeni tip, ne mo┼że se ponovo deklarisati pod istim imenom a drugim tipom!


Forsiranje Deklaracije Varijable

Da bi se primorala deklaracija varijabli, koristi slijede─çu komandu:


Option Explicit

Opcija Eksplicitna iskaz mora biti prvi red u modulu, prije prvog SUBa. Općenito, samo nizovi moraju biti deklarisani eksplicitno. Sve ostale varijable se deklarišu na osnovu karaktera za deklaraciju tipa, ili - ako je izostavljeno - kao dodijeljeni tip Single.

Tipovi Varijable

LibreOffice Basic podr┼żava ─Źetiri klase variable─î

Varijable Cijelih Brojeva (Integer)

Raspon varijabli Integer (Cijeli Brojevi) je od -32768 do 32767. Ako dodijeli┼í vrijednost sa pomi─Źnim zarezom varijabli koja je cijeli broj, decimalna mjesta se zaokru┼żuju kao naredni cijeli broj. Varijable cijelih brojeva se brzo ra─Źunaju u procedurama i pogodne su za varijable broja─Źa u petljama. Varijabla Cijeli Broj zahtijeva samo dva bajta memorije. "%" je karakter za deklaraciju tipa.


Dim Variable%
Dim Variable As Integer

Long Integer Varijable

Raspon Long Integer (Dugi Cijeli Broj) varijabli je od -2147483648 do 2147483647. Ako dodijelite vrijednost sa pomi─Źnim zarezom varijabli Long Integer, decimalna mjesta su zaokru┼żena na naredni cijeli broj. Long integer varijable se brzo ra─Źunaju u procedurama i prikladne su za varijable broja─Źa u petljama za velike vrijednosti. Long Integer varijabla zauzima ─Źetiri bajta memorije. "&" je karakter za deklaraciju tipa.


Dim Variable&
Dim Variable As Long

Decimalne Varijable

Decimalne variable mogu imati pozitivne ili negativne brojeve ili nulu. Ispravnost je do 29 decimala.

Mo┼żete koristiti plus (+) ili minus (-) kao prefikse za decimalne brojeve (sa ili bez razmaka).

Ako je decimalni broj dodijeljen varijabli Integer (Cijelog Broja), LibreOffice Basic zaokru┼żuje cifru ni┼że ili vi┼íe.

Single Varijable

Single varijable mogu imati pozitivne ili negativne vrijednosti u rasponu od 3.402823┬áx┬á10E+38 do 1.401298┬áx┬á10E-45. Single varijable su varijable sa pomi─Źnim zarezom, u kojima decimalna preciznost opada a ne-decimalni dio raste. Single varijable su prikladne za matemati─Źko ra─Źunanje prosje─Źne preciznosti. Ra─Źunanje oduzima vi┼íe vremena nego sa Cijelim Brojevima, ali br┼że nego ra─Źunanje sa Duplim (Double) varijablama. Single varijable uzimaju 4 bajta memorije. Karakter za deklaraciju je "!".


Dim Variable!
Dim Variable As Single

Duple Varijable

Double varijable mogu imati pozitivne ili negativne vrijednosti u rasponu od 1.79769313486232┬áx┬á10E+308 do 4.94065645841247┬áx┬á10E-324. Double varijable su varijable sa pomi─Źnim zarezom, u kojima decimalna preciznost opada dok ne-decimalni dio broja raste. Double varijable su prikladne za precizno ra─Źunanje . Ra─Źunanja zahtijevaju vi┼íe vremena nego Single varijable. Double varijabla zahtijeva 8 bajta memorije. Karakter za deklaraciju tipa je "#".


Dim Variable#
Dim Variable As Double

Varijable Currency (Valute)

Currency varijable su interno pohranjene kao 64-bitni brojevi (8 Bajta) i prikazane kao brojevi sa fiksnom decimalom sa 15 ne-decimalnih i 4 decimalna mjesta. Vrijednosti su u rasponu od -922337203685477.5808 do +922337203685477.5807. Currency varijable se koriste za ra─Źunanje vrijednosti valute sa visokom precizno┼í─çu. Karakter za deklaraciju tipa je "@".


Dim Variable@
Dim Variable As Currency

String Varijable

String varijable mogu niz karaktera do 65,535 karaktera. Svaki je karakter pohranjen kao odgovaraju─çi Unicode vrijednost. String varijable su prikladne za procesuiranje rije─Źima u programima i za privremenu pohranu bilo kojeg karaktera koji se ne mo┼że ispisati maksimalne du┼żine 64 Kbajta. Potrebna memorija za pohranu varijabli string zavisi od broja karaktera u varijabli. Karakter za deklaraciju tipa "$".


Dim Variable$
Dim Variable As String

Boolean Varijable

Boolean varijable pohranjuju samo jednu od dvije vrijednosti: TRUE ili FALSE (TA─îNO ili NETA─îNO). Broj 0 jednak je FALSE, svaka druga vrijednost jednaka je TRUE.


Dim Variable As Boolean

Varijable Date (Datum)

Date varijable mogu sadr┼żati samo datume i vrijednosti za vrijeme pohranjene u internom formatu. Vrijednosti dodijeljene varijablama Date sa Dateserial, Datevalue, Timeserial ili Timevalue su automatski pretvorene u interni format. Varijable Date su pretvorene u normalne brojeve koriste─çi Day, Mjesec, Godina or the Hour, Minute, Second funkcijom. Interni format omogu─çava usporedbu vrijednosti datuma i vremena ra─Źunanjem razlike izme─Ĺu dva broja. Ove varijable se mogu deklarisati samo klju─Źnom rje─Źju Datum.


Dim Variable As Date

Po─Źetne Vrijednosti Varijabli

Čim se varijabla deklariše, automatski je postavljena na vrijednost"Null" (Nula). Zapamti slijedeća pravilas:

Numeri─Źke varijablama je automatski dodijeljena vrijednost "0" ─Źim su deklarisane.

Date variables dodijeljena vrijednost 0 interno; ekvivalent za pretvaranje vrijednosti u "0" sa Day, Mjesec, Godina ili Hour, Minute, Secondfunkcijom.

String variables varijablama se dodjeljuje prazan string ("") kada se deklarišu.

Arrays (Matrica)

LibreOffice Basic poznaje jedno- ili vi┼íe-dimenzionalne matrice, definisane odre─Ĺenim tipom varijable. Arrays su prikladne za editovanje listi i tabela u programima. Pojedina─Źni elementi matrice se mogu adresirati kroz numeri─Źki indeks.

Matrice moraju deklarisane sa Dim iskazom. Postoji nekoliko na─Źina da se defini┼íe raspon indeksa matrice:


  Dim Text$(20)    '21 elements numbered from 0 to 20'
  Dim Text$(5,4)   '30 elements (a matrix of 6 x 5 elements)'
  Dim Text$(5 To 25) '21 elements numbered from 5 to 25'
  Dim Text$(-15 To 5) '21 elements (including 0), numbered from -15 to 5'

Raspon indeksa uklju─Źuje pozitivne kao i negativne brojeve.

Konstante

Konstante imaju fiksiranu vrijednost. Tako─Ĺer su definisane samo jednom u programu i ne mogu se ponovo definisati:


Const ConstName=Expression

Please support us!