ཡི་གེ་གོང་རྟགས་སམ་འོག་རྟགས་ལ་སྒྲིག་པ་

  1. གོང་རྟགས་སམ་འོག་རྟགས་ཀྱི་ཡི་གེ་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ་འདེམས་པ།

  2. གཤམ་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་ཅིག་སྤྱོད་

རྣམ་གཞག་ - ཡིག་རྟགས་ - གནས་ས་

[ཡོ་བྱད་] - [རང་འགུལ་དག་བཅོས་འདེམས་གཞི་...] - "ཚབ་བརྗེ་"འདེམས་གཞིའི་ཁྭ་

Please support us!