རྩོམ་སྒྲིག་ས་ཁོངས་

ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་ས་ཁོངས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གབ་པར་བྱེད་ཆོག་ ཡང་ས་ཁོངས་ནི་སྤྱིར་བཏང་གི་ཡི་གེར་བརྗེ་འགྱུར་བྱ་ཆོག

  1. [རྣམ་གཞག་] - [ས་ཁོངས་...] འདེམས་དགོས།

  2. +B མཐེབ་གནོན་ ཉེར་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་སྦོམ་གཟུགས་རྣམ་གཞག་གི་ཡི་གེའི་ནང་འཇུག་བྱས་རྗེས་བསྐྱར་དུ་ +B མཐེབ་གནོན་དགོས།

  3. གཤམ་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་ཅིག་སྤྱོད་

ས་ཁོངས་བེད་སྤྱོད་

བསྒར་འཛུད་ས་ཁོངས་

རྣམ་གཞག་ - ས་ཁོངས་

Protecting Content in LibreOffice Writer

Please support us!