ཚེ་གྲངས་

མིག་སྔའི་ཚེ་གྲངས་ཡིག་དུམ་རྩིས་ཏེ་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པ། སྤྱོད་པའི་ཚེ་གྲངས་རྣམ་གཞག་བེད་སྤྱད་དེ་ ཚེ་གྲངས་རང་འགུལ་གྱ་གསར་བཟོ་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Insert - Field - Date


གལ་ཏེ་ཚེ་གྲངས་རྣམ་གཞག་མི་གཅིག་པའི་མཚན་འཇོག་བྱེད་པའམ་ཡང་ན་ ཚེ་གྲངས་རང་འགུལ་གྱི་གསལ་བཟོ་བྱེད་ན་ [བསྒར་འཛུད་] - [ཁོངས་] - [གཞན་དག་...]བདམས་པའི་ཡིས་ཁོངས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ དེ་ནས་"ཁོངས་བཀའ་བརྡ་" གླེང་སྒྲོམ་ནང་མཁོ་ངེས་ཀྱི་བཀོད་སྒྲིག་གཏན་འཁེལ་བྱེད་དགོས། ག་དུས་ཡིན་ཡང་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོའི་[རྩོམ་སྒྲིག་ཁོངས་བཀའ་བརྡ་...]འདེམས་ནས་ད་ཡོད་ཀྱི་ཚེ་གྲངས་ཡིག་དུམ་རྣམ་གཞག་བཟོ་བཅོས་བྱེད།

Please support us!