ཟླ་སྒྲིལ།

ཆུང་ཤོས་ཆེ་ཆུང་།

ཟླ་སྒྲིལ་དགོས་པའི་རྐྱང་ཕྲེང་དུམ་མཚམས་ཀྱི་རིང་ཚད་ཐུང་ཤོས་ནང་འཛུལ་ དུམ་མཚམས་རིང་ཚད་དང་ཤོག་ངོས་ཞེང་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་བསྡུར་བས་མཚོན་དགོས་

Please support us!