སྲུང་སྐྱོབ་དོར་བ་

མིག་སྔའི་རེའུ་མིག་ནང་གི་དྲ་མིག་ཙཙ་མའི་སྲུང་སྐྱོབ་དོར་བ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

In the context menu of a cell, choose Cell - Unprotect.

Open context menu in Navigator for tables.


ཐེངས་གཅིག་ངང་རེའུ་མིག་གི་སྲུང་སྐྱོབ་དོར་དགོས་ན་ རེའུ་མིག་འདི་དག་བདམས་རྗེས་ མཐེབ་ +Shift+T མཐེབ་གནོན་དགོས་ ཡིག་ཙགཙག་ནང་རེའུ་མིག་ཙཙ་མའི་སྲུང་སྐྱོབ་དོར་དགོས་ན་ཡིག་ཙགཙག་ཀྱི་གནས་ས་གང་རུང་ཞིག་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་+Shift+T མཐེབ་གནོན་དགོས།

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

ཁྱོད་ཀྱིསལག་རོགརོག་བེད་སྤྱད་ནས་རེའུ་མིག་དྲ་མིག་གི་སྲུང་སྐྱོབ་དོར་ཐུབ།


Please support us!