སྤྱིར་བཏང་

སྤྱིར་བཏང་ཐད་མཐོང་དཔེ་རིས་དུ་བསྒྱུར་ནས་དེའི་ནང་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གསར་འཛུགས་དང་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ཆོག་

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose View - Normal.


Please support us!