སྦྲག་ཡིག་ཟླ་སྒྲིལ་ནས་གློག་རྡུལ་ཡིག་ཆ།

Specifies the user information and server settings for when you send form letters as e-mail messages.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Mail Merge E-mail.


སྤྱོད་པ་པོའི་ཆ་འཕྲིན།

གློག་རྡུལ་སྦྲག་ཡིག་བསྐུར་བ་ནང་འཇུག་སྐབས་སྤྱོད་པའི་སྤྱོད་པ་པོའི་ཆ་འཕྲིན།

ཁྱེད་ཀྱིས་རུས་མིང་།

ཁྱེད་ཀྱིས་རུས་མིང་ནང་འཇུག

གློག་རྡུལ་སྦྲག་ཡིག་ས་གནས།

ཁྱེད་ཀྱིས་གློག་རྡུལ་སྦྲག་ཡིག་བསྐྱར་སློག་ས་གནས་ནང་འཇུག

ལན་སློག་པ་དེ་མི་འདྲ་བའི་གློག་རྡུལ་སྦྲག་ཡིག་གནས་ཡུལ་ལ་བསྐུར་བ།

"ལན་སློག་གནས་ཡུལ།"ཡི་གེའི་སྒྲོམ་དེ་ནང་ནང་འཇུག་བྱེད་པའི་གློག་རྡུལ་སྦྲག་ཡིག་གནས་ཡུལ་ལན་སློག་པའི་གློག་རྡུལ་སྦྲག་ཡིག་གནས་ཡུལ་ལ་བརྩི་བ།

བསྐྱར་སློག་ས་གནས།

ལན་སློག་གློག་རྡུལ་སྦྲག་ཡིག་གི་གནས་ཡུལ་ནང་འཇུག་བྱེད།

(SMTP)ཕྱིར་བཏོང་ཞབས་ཞུའི་བཀོད་སྒྲིག

བསྐུར་དགོས་པའི་གློག་རྡུལ་སྦྲག་ཡིག་གི་ཞབས་ཆས་བཀོད་སྒྲིག་གཏན་འཁེལ་བ།

ཞབས་ཞུའི་ཆས་ཀྱི་མིང་།

SMTP ཞབས་ཆས་ཀྱི་མིང་ནང་འཇུག་བྱེད།

ཟུར་ཁ།

SMTP ཟུར་ཁ་ནང་འཇུག

བདེ་འཇགས་འབྲེལ་མཐུད་བེད་སྤྱོད་(SSL)

སྤྱོད་ཐུབ་སྐབས་ བདེ་འཇགས་སྦྲེལ་མཐུད་བེད་སྤྱོད་ནས་གློག་རྡུལ་སྦྲག་ཡིག་བསྐུར་རོགས་གནང་།

ཞབས་ཆས་ར་སྤྲོད།

"ཞབས་ཆས་ར་སྤྲོད།"གླེང་སྒྲོམ་ཁྱ་ཕྱེས་ཏེ་ ཁྱེད་ཀྱེས་གླེང་སྒྲོམ་འདི་ནང་བདེ་འཇགས་གློག་རྡུལ་སྦྲག་ཡིག་གི་ཞབས་ཆས་ར་སྤྲོད་བཀོད་སྒྲིག་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ཐུབ།

ཚོད་ལྟ་བཀོད་སྒྲིག

"དངུལ་བཙོལ་མཁན་གྱི་སྒྲིག་བཀོད་ཚོད་ལྟ།"གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེས་ཏེ་ ་མིག་སྔའི་ཇུས་སྒྲིག་ལ་ཚོད་ལེན།

Please support us!