ཡོད་བྱད་ཚང་གི་ཉེར་སྤྱོད་ཐིག་སྐུད་

རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་གཏོགས་གཤིས་ཡོ་བྱད་ཚང་ནང་ཐིག་སྐུད་ཀྱི་གཏོགས་གཤིས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རིས་རྟགས་དང་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་མཚན་འཇོག་སྤྱོད་པ་འདུས་ཡོད།

Please support us!