གསལ་དྭངས་ཚད།

རིས་གཟུགས་བྱ་ཡུལ་གྱི་གསལ་དྭངས་ཚད་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ། གྲངས་ཐང་འདེམས་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནི་ 0%(གསལ་དྭངས་མིན་པ་)ནས་ +100%(རྦད་དེ་གསལ་དྭངས་)བར་རོ།

རིས་རྟགས།

གསལ་དྭངས་ཚད།

Please support us!