སྡུར་ཚད།

འདེམས་ངེས་པའི་རིས་གཟུགས་བཪྙན་རིས་ཀྱི་སྡུར་ཚད་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ།གྲངས་ཐང་འདེམས་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནི་ -100%(སྡུར་ཚད་རྦད་དེ་མེད་པ་)ནས་ +100%(སྡུར་ཚད་ཆེ་ཤོས་)བར་རོ།

Icon

སྡུར་ཚད།

Please support us!