སྔོན་འཇོག་ཀླད་ཀོར་ཡོད་པའི་གྲངས་ནང་འཇུག་བྱེད་པ།

ཀླད་ཀོར་གྱིས་འགོ་བཙུགས་པའི་གྲངས་མཐེབ་འཇུག་གི་ཐབས་ལ་གཉིས་ཡོད་དེ།

གལ་སྲིད་ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་སྤྱད་པའི་གྲངས་ཀ་དག་ལ་གྲངས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྤྱོད་དགོས་ན་(དཔེར་ན་ "000123" ཡི་གེ་ཉིད་གྲངས་ "123"ལ་བསྒྱུར་བ་)གཤམ་གྱི་གོ་རིམ་ལག་བསྟར་བྱ་དགོས་པ་སྟེ།

  1. ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་ལྡན་པའི་གྲངས་འདི་དག་ལ་རྟགས་བཀོད་རྗེས་དེའི་དྲ་མིག་རྣམ་གཞག་"གྲངས་ཀ།"ལ་བཅོས་པ།

  2. ཚལ་ཐོ་:[རྩོམ་སྒྲིག་] - [བཙལ་འཚོལ་དང་ཚབ་བརྗེ་]

  3. In the Find box, enter ^[0-9]

  4. In the Replace box, enter &

  5. Check Regular expressions

  6. Check Current selection only

  7. Click Replace All

Please support us!