ཉམས་འགྱུར་འདེམས་པ།

རྣམ་གཞག་བཟོ་ལྟ་བདམས་པའི་དྲ་མིག་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད། བཟོ་ལྟའི་ནང་ཡིག་གཟུགས་དང་ མཐའ་སྒྲོམ་ རྒྱབ་ལྗོངས་ཚོས་གཞིའི་ཆ་འཕྲིན་བཅས་ཚུད་ཡོད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

From the menu bar:

Choose Format - Spreadsheet Themes.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Spreadsheet Themes.

From toolbars:

Icon Themes

Choose Themes


བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་རྣམ་གཞག་གི་གཙོ་དོན་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་ དེ་རྗེས་"གཏན་འཁེལ།"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

Selecting Themes for Sheets

Please support us!