ཕྲེང་མཐོ་ཡག་ཤོས།

བདམས་པའི་ཕྲེང་གི་ཕྲེང་མཐོ་ལེགས་ཤོས་གཏན་འཁེལ་བྱེད། ཕྲེང་མཐོ་ཡག་ཤོས་དེ་བདམས་པའི་ཕྲེང་ནང་གི་ཡིག་རྟགས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་ལ་རག་ལས་ཁྱེད་ཀྱིས་མི་འདྲ་བའི་འཇལ་ཚད་སྣ་ཚོགས་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཆོག

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Format - Rows - Optimal Height.


གསར་སྣོན།

ཕྲེང་ནང་གི་ཡིག་རྟགས་ཆེ་ཤོས་དང་དྲ་མིག་མཐའ་སྒྲོམ་བར་གྱི་ཟུར་སྣོན་བར་རྒྱང་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།

ཁས་ལེན་ཐང་།

ཕྲེང་མཐོར་མཚམས་ཤོས་ཀྱི་ཁས་ལེན་ཐང་སླར་གསོ་བྱེད།

Please support us!